מרכז הזמנות

050-7280669

  • מערכת כיבוי 60 גאלון CAFS

    מערכת כיבוי מתקדמת ללא צורך במקור מים מופעל ע״י גליל אויר דחוס מיכל מים 230 ליטר כולל מזנק קצף מיוחד כושר כיבוי פי 20 ממים לכל סוגי השריפות מותאם לטרקטורון, מיול, רנג׳ר וטומקאר