מרכז הזמנות

050-7280669

  • מערכת כיבוי 21 גאלון CAFS

    מערכת כיבוי מתקדמת ללא צורך במקור מים מופעל ע״י גליל אויר דחוס מיכל מים 80 ליטר כולל מזנק קצף מיוחד כושר כיבוי פי 20 ממים לכל סוגי השריפות