מרכז הזמנות

050-7280669

  • מערכת כיבוי 200 גאלון CAFS

    מערכת כיבוי מתקדמת ללא צורך במקור מים מופעל ע״י גליל אויר דחוס מיכל מים 787 ליטר כולל מזנק קצף מיוחד כושר כיבוי פי 20 ממים לכל סוגי השריפות מותאם לטרקטורון, מיול, רנג׳ר וטומקאר כולל תותח עילי CAFS